Vážení vlastníci,

s ohledem na množící se dotazy k údajnému svolání shromáždění z podnětu skupinky vlastníků, bychom Vás chtěli ujistit, že žádné řádné shromáždění SVJ v tuto chvíli svoláno není. Jedná se o nezákonnou aktivitu skupinky vlastníků, která se již delší dobu snaží paralyzovat činnost SVJ a nezákonným postupem ovládnout výbor SVJ. Schůze, která by se takto sešla, by nebyla shromážděním vlastníků ve smyslu zákona a stanov našeho SVJ a nebylo by proto ani možné na ní přijmout jakékoliv platné rozhodnutí shromáždění.

Tyto pokusy mohou vést pouze k destabilizaci činnosti SVJ a k dlouholetým soudním sporům, které nám jako vlastníkům a našemu domu rozhodně nepomůžou. Výbor se obává, že to je právě to, o co této skupince spolubydlících ve skutečnosti může jít. Kdyby měli totiž vážný a upřímný zájem o správu našeho domu, přestali by bojkotovat činnost SVJ a usilovali by zákonnou cestou o své zvolení do výboru, případně kontrolní komise, kde by normálním způsobem prosazovali své názory. Výbor se obává, že cílem této skupinky může být rovněž to, aby SVJ nepřijalo závažná rozhodnutí, před kterými stojí, zejména pak rozhodnutí o nezbytných opravách našeho domu a v neposlední řadě rozhodnutí o změně dosavadního správce.

Tato skupinka spolubydlících se snaží vyvolat dojem, že postupuje podle zákona, nicméně žádný zákon nedovoluje nikomu obcházet řádně zvolený výbor SVJ a prosazoval svou vůli na úkor většiny. Je pravdou, že výbor obdržel dne 7. listopadu 2023 žádost o svolání shromáždění SVJ, která ovšem nesplňovala podmínky předepsané pro takový postup zákonem. Přesto výbor doplnil program již  dříve svolaného shromáždění na den 11. prosince 2023 o dovolbu výboru, odvolání dosavadních členů výboru a volbu kontrolní komise. Jelikož shromáždění 11. prosince 2023 nebylo usnášeníschopné a výbor neobdržel žádné další podněty od vlastníků, svolal další shromáždění na 4. března 2024, na jehož programu byla opět dovolba výboru a volba kontrolní komise. Ovšem ani toto shromáždění nebylo usnášeníschopné. Z toho je zřejmé, že výbor důsledně postupuje v souladu se zákonem a našimi stanovami a dbá na to, aby nepodléhal jednostranným snahám některých vlastníků.   

Výbor upozorňuje vlastníky, že jediné řádné a legální shromáždění se bude konat v červnu 2024 a potvrzuje, že na jeho programu bude opět mimo jiné dovolba výboru a volba kontrolní komise. Výbor uvítá kandidaturu každého vlastníka do výboru nebo komise, a pokud bude řádně zvolen, i upřímnou pomoc při správě našeho domu.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit své politování nad touto situací, ale zřejmě se jedná o širší společenský fenomén, kdy někteří naši spoluobčané si myslí, že každého, kdo s nimi nesouhlasí, musí veřejně pošpinit a zostudit, místo aby se pokusili o věcech upřímně věcně diskutovat a o svých názorech přesvědčit ostatní zákonným způsobem. Je zřejmé, že takový postup je náročnější, ale je to jediný způsob, jak nepropadnout destruktivnímu chaosu.    

S pozdravem

Výbor SVJ KBIII

 P.S. Pokud jste udělili uvedené skupince vlastníků plnou moc a nepřejete si, aby byla zneužita pro výše uvedené účely, můžete ji kdykoliv odvolat podle § 448 občanského zákoníků tím, že tomu, koho jste zmocnili, sdělíte, že udělenou plnou moc odvoláváte. Chcete-li mít jistotu, může odvolání plné moci zaslat dotčenému písemně, případně rovněž v kopii na emailovou adresu výboru SVJ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Vážení vlastníci,

Po instalaci čipového systému v objektu KBIII bude zahájen jeho zkušební provoz, aby se do ostrého provozu zjistily a opravily všechny případné závady a sytém pak již fungoval bez potíží k Vaší plné spokojenosti.

V této souvislosti dojde k zahájení vydávání čipů v těchto hlavních termínech –

v úterý 5.1.2021 - 14:00 až 20:00 a ve středu 6.1.2020 - 8:00 až 16:00.

Dle množství vydaných čipů v tomto termínu bude zvolena další možnost, případně další termín pro jejich vydání. 

Vydávání čipů bude probíhat v prostorách ostrahy, naproti vchodu K2, vedle restaurace CikCak.

Průběh vydávání:

Vlastník se dostaví osobně s průkazem totožnosti.

Pokud se vlastník nemůže dostavit, může k vyzvednutí zplnomocnit jinou osobu – plná moc v příloze – zmocněnec prokáže svoji totožnost. V podpisovém archu bude jméno zmocněnce zapsáno.

Plnou moc přinese zmocněnec s sebou, nebo ji můžete zaslat správci na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro každou bytovou jednotku jsou určeny tři kusy čipů zdarma. Další čipy je možné přikoupit přímo na místě. Částka za dokoupené čipy nebude placena na místě, ale bude uvedena ve vyúčtování za rok 2021. Cena jednoho kusu čipu je 169,70Kč

Převzetí a dokoupení čipů bude zapsáno a podepsáno v podpisovém archu.

Vzhledem k situaci s Covid 19 je nutné mít při vstupu do prostoru ostrahy nasazenou roušku a vstup bude možný pouze pro jednu osobu, nebo dva členy jedné domácnosti. Věříme, že vydávání čipů bude probíhat hladce a dlouho Vás nezdržíme.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám do nového roku hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

 

Za Výbor SVJ KBIII

Bc. Vilém Hodek, předseda výboru

V souvislosti s opakovanými krádežemi jsme správce požádali, aby pro majitele připravil zvýhodněnou nabídku na zabezpečení komor. Cena se bude odvíjet od počtu zájemců. Je možné objednat si kování s cylindrickou vložkou včetně jejich instalace, nebo třeba jen samostatné kování:

 

Bezpečnostní kování ROSTEX T.802

do 5 kusů                   1050 Kč

od 5 kusů do 20 kusů    960 Kč

od 20 kusů                   940 Kč

 

Vložka GEGE 3BT.- 5 KLÍČŮ + karta chráněného profilu

do 5 kusů                    760 Kč

od 5 kusů do 20 kusů   740 Kč

od 20 kusů                  720 Kč

 

Montáž kování:

do 5 kusů                    500 Kč

od 5 kusů do 20 kusů   450 Kč

od 20 kusů                  400 Kč

 

Cestovné 250 Kč za výjezd na KB3 (poptávky budou sdružovány, ať se výjezd rozpočítá na co nejvíce bytů)

 

Zájemci o zabezpečení komory nechť se hlásí správci (pan Novák, tel.: 775 954 095, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V poslední době došlo v našem domě k několika (naštěstí dosud ne zcela úspěšným) pokusům o vloupání do komor. Ve všech případech došlo k rozlomení cylindrické vložky, která byla po pokusu o vniknutí do komory vsunuta zpátky do dveří, takže vloupání nebylo na první pohled zjevné. K vloupání do komor vždy došlo mezi pochůzkami ostrahy, která vloupání v několika případech zjistila a nahlásila PČR. Vloupání jsou vyšetřována Policií ČR a o výsledcích vyšetřování budeme informovat.

Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost tomu, kdo se po domě pohybuje, zavírejte vchodové dveře a příležitostně kontrolujte své komory. V případě podezření na nekalou aktivitu kontaktujte ostrahu (tel. 778 449 915).

Po konzultacích s odborníky pro Vás připravíme bezpečnostní doporučení pro lepší zabezpečení komor. Zadali jsme hromadnou poptávku na lepší kování dveří a bezpečnostní cylindrické vložky, aby si zájemci z Vašich řad mohli levněji zvýšit zabezpečení komor.

Výbor KB3

Vážení vlastníci,


v těchto dnech dochází k oplocení prostoru pro kontejnery na směsný odpad. Po dokončení prací a osazení zámků budou stání uzamčena. K odemykání a vstupu ke kontejnerům se bude používat stejný klíč, jako ke vstupu do objektu Kaskády Barrandov III.

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 21. 9. 2016

Milada Vondrušová, Správa objektu

sobota 5.12. 2015

M1 – 46 bytů (cca 140 ks) – od 9:00 do 11:30
M2 – 45 bytů (cca 140 ks) – od 12:30 do 15:00

 
neděle 6.12. 2015

K1 – 43 bytů (cca 140 ks) – od 9:00 do 11:30
K2 – 42 bytů (cca 140 ks) – od 12:30 do 15:00

 
úterý 8.12. 2015

L1 – 8 bytů (cca 25 ks) – od 9:00 do 10:30
J1 –  8 bytů (cca 25 ks) – od 10:30 do 12:00
H1 – 8 bytů (cca 25 ks) – od 13:30 do 15:00 


středa 9.12. 2015

L2 – 8 bytů (cca 25 ks) – od 9:00 do 10:30
J2 –  8 bytů (cca 25 ks) – od 10:30 do 12:00
H2 – 8 bytů (cca 25 ks) – od 13:30 do 15:00

 
sobota 12.12. 2015

I1 – 43 bytů (cca 140 ks) – od 9:00 do 11:30
I2 – 42 bytů (cca 140 ks) – od 12:30 do 15:00

 
neděle 13.12. 2015

G1 – 43 bytů (cca 140 ks) – od 9:00 do 11:30
G2 – 42 bytů (cca 140 ks) – od 12:30 do 15:00

 

Vážení uživatelé bytů,

v uvedených termínech Vás navštíví technici společnosti Techem spol. s r.o., aby provedli montáž indikátorů topných nákladů na radiátory. Prosíme vás tímto o zajištění volného přístupu ke všem radiátorům ve Vašem bytě, a to ve výše uvedeném časovém rozmezí. S ohledem na velký počet bytů v našem domě není možné instalace provádět dle přání jednotlivých uživatelů bytů. Upozorňujeme vás, že pokud nebude možné indikátory v uvedeném termínu instalovat z důvodu na straně uživatele bytu, mohou v důsledku toho uživateli bytu vznikat dodatečné náklady na instalaci indikátorů mimo výše uvedený termín. 

Současně budou provedeny i odečty vodoměrů v jednotkách.

Omlouváme se za rušení vašeho soukromí a předem vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za společnost Techem spol. s r.o. bude instalace koordinovat pan Mareš, tel. 605 775 509.

Výbor SVJ

Dovolujeme si upozornit vlastníky bytových jednotek, kteří své byty pronajímají, jsou ze zákona povinni hlásit správě domu nájemníky bytu. Vlastníci též hlásí počty osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

Vše můžete nahlásit buď přímo správci emailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) nebo využít klientskou zónu (https://intranet.ppmas.cz). 

 

Klientská zóna 

Pro zajištění přístupu do klientské zóny neváhejte kontaktovat správce. Ve vlastním zájmu prosím udržujte aktuální své kontaktní údaje. V klientské zóně můžete rovněž vidět aktuální přehled svých zálohových plateb a případných nedoplatků. 

Výbor SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III, se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, PSČ 15200, IČ 27441881, reg. u Městského soudu v Praze pod sp.zn. S 6578 (dále jen „společenství“), zajistil na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků ze dne 10. 11. 2014 instalaci kamerového systému, který zaznamenává obrazem osobní údaje osob pohybujících se v garážových halách v 1. a 2. PP bytového domu č.p. 1145 v k.ú. Hlubočepy (dále jen „bytový dům“).

ÚOOÚ vydal dne 29. dubna 2015 pod sp.zn. REG-2814/07 na základě oznámení společenství osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů.

Kamerový systém bude zprovozněn od 11. 8. 2015.

Správcem osobních údajů je společenství.

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely:

  • ochrany majetku,
  • ochrany života a zdraví,
  • prevence před vandalismem,
  • zamezení vstupu nežádoucích osob.

Osobní údaje budou zaznamenávány kamerovým systémem, který je tvořen stacionárními IP kamerami a dalším hardwarem a softwarem nutným k provozování kamerového systému, a to včetně monitoru v místnosti ostrahy. Záznamy budou Kamerovým systémem ukládány po dobu 7 dnů od jejich pořízení. K záznamům kamerového systému mají přístup oprávněné osoby určené výborem společenství, a to včetně ostrahy a správce kamerového systému.  

Subjekty osobních údajů mají práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Každý obyvatel bytového domu, který má důvodně za to, že záznamy kamerového systému jsou nezbytné pro řešení jeho škodních událostí na životě, zdraví a majetku, se může obrátit na ostrahu bytového domu nebo na výbor společenství.

V Praze dne 3. srpna 2015

výbor společenství 

V měsíci březnu 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového kamerového systému do garáží bytového domu.

Jednohlasným rozhodnutím výboru SVJ byla zvolena firma G - Data servis, spol. s r.o. (IČO 61063398).

1. Technické podmínky:

Na základě kamerových zkoušek byly vybrány přehledové kamery Samsung SNV-5084RP a kamery pro vjezd a výjezd z garážových hal Samsung SNB-5004P.

2. Termím realizace: 2. čtvrtletí 2015

3. Termín ukončení výběrového řízení: 31.3.2015

2015 - Výběrové řízení - Kamerový systém

Výbor SVJ

 

V měsících květnu a červnu 2014 proběhlo výběrové řízení na firmu, která provede nátěry korodujícího zábradlí balkonů.

Jednohlasným rozhodnutím výboru SVJ byla zvolena firma Ivan Jalovecký (IČO 11342005).

2014 - Výběrové řízení - Nátěry balkonů

Výbor SVJ

 

Připojte se prosím k petici proti plánované výstavbě bytových domů "Výhledy Barrandov".

Petiční arch můžete podepsat od 1.7.2014 na strážnici společnosti ARGUS v Kovaříkově ulici, případně mužete petiční arch vytisknout a podepsaný vhodit do poštovní schránky našeho SVJ u vchodu G1 ve Wassermannově ulici.

Za výbor SVJ, Vilém Hodek

Připojte se prosím k petici proti plánované výstavbě prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov-Holyně-Slivenec.

Petiční arch můžete podepsat od 1.7.2014 na strážnici společnosti ARGUS v Kovaříkově ulici, případně mužete petiční arch vytisknout a podepsaný vhodit do poštovní schránky našeho SVJ u vchodu G1 ve Wassermannově ulici.

Za výbor SVJ, Vilém Hodek

V měsících dubnu a květnu 2014 proběhlo výběrové řízení na firmu, která provede výmalbu společných prostor objetku KBIII.

Jednohlasným rozhodnutím výboru SVJ byla zvolena firma Ivan Jalovecký (IČO 11342005).

2014 - Výběrové řízení - Výmalba KBIII

Výbor SVJ

 

Stavební odbor MČP5 vydal dne 5.5.2014 rohodnutí o umístění stavby "Výhledy Barrandov".

S dokumentem se můžete seznámit zde.

Proti rozhodnutí podá SVJ prostřednictvím smluvního advokáta, Mgr. Schejbala, odvolání.

Výbor SVJ

Související články:

Výhledy Barrandov - Námitky Výboru SVJ

22.4.2014 bylo na úřední desce MČP5 vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení a konání ústního jednání ve věci výstavby čtyř bytových a tří polyfunkčních domů v blízkosti objektu KBIII označených jako KBVI, KBVII a KBIX.

Veřejné ústní jednání je svoláno na 3.6.2014 od 9:00 na Stavebním odboru MČP5.

Výbor SVJ, 29.4.2014

 

Vážení vlastníci,

Výbor s pomocí Spolku pro lepší Barrandov, kterému tímto za spolupráci velmi děkujeme, připravil koncept námitek proti žádosti FINEPu o vydání územního rozhodnutí na stavbu objektů Kaskád VI., které mají stát vedle našeho domu. Postavení společenství v řízení pomůže, pokud se co největší počet vlastníků k našim námitkám připojí. Pokud máte zájem, můžete v přiložených námitkách na první a poslední stránce vyplnit své osobní údaje, námitky vytisknout, podepsat a doručit je nejpozději do 15. 2. 2017 do 9.00 na nadepsanou adresu. Námitky můžete rovněž ve výše uvedené lhůtě nejprve zaslat emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a následně  doručit nadepsanému úřadu poštou.

Výbor SVJ, 14.2.2016

 

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA K OPRAVÁM PROVÁDĚNÝM V ROCE 2013

  V Praze, leden 2014

Zpracovala Milada Vondrušová
Prague Property Management, a.s.
Správa objektu Kaskády Barrandov III

 

 


PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA K OPRAVÁM PROVÁDĚNÝM V ROCE 2013

Kromě běžné údržby domu, jako jsou výměny žárovek, časových relé na spínání osvětlení společných prostor, atp. byly realizovány v roce 2013 tyto významnější opravy:

 

BALKONY

Balkony pro opravu byly v roce 2013 vybírány výhradně ty jejichž technický stav zapříčiňoval prosakování vody až do interiérů přiléhajících bytů. Tam kde byty měly balkony společné řešila se oprava balkonu jako jeden celek.
Závada se obvykle projevovala kromě průsaku vody do bytů i odpadávající dlažbou balkonu. Za výrazný znak poškození hydroizolace balkonu lze rovněž považovat odpadávající omítku podhledu nebo čela balkonu. O protékání vody skrz desku balkonu nemluvě.
Balkony mají již od výstavby problém spočívající v nedostatečné dilataci, kdy např. balkon v délce 30m a šířce 2m má jedinou příčnou dilatační spáru. Taková dilatace je prostě nedostatečná. Balkon takové délky se na přímém slunci může roztáhnout až o několik centimetrů. Samotná nosná betonová deska snáší tyto pohyby ve většině případů dobře (i když zaregistrovali jsme již i prasklinu betonu). Problém ale je v návazných vrstvách, u kterých je třeba, aby se pohybovaly společně s betonovou deskou a zároveň si zachovaly vodotěsnost a přídržnost k podkladu. Jako hydroizolace byla při opravách použita kontaktní, velmi pružná hydroizolační polymer-cementová stěrka na betonové konstrukce, vyztužená vláknem, překlenující trhliny. Splňuje požadavky EN 1504-2. Dilatace a rohy byly ješně navrch překlenuty pružnou páskou. Na stěrku byla pak nalepena flexibilním lepidlem mrazuvzdorná dlažba. V dlažbě byly vytvořeny dilatační spáry.
Součástí smlouvy s dodavatelem je dodatečná kontrola opravovaných balkonů a přespárování dlažby cca po uplynutí dvou let od instalace, nebo dle potřeby.

Kromě balkonů s lepenou dlažbou jsou na objektu i balkony s dlažbou kladenou do štěrku. U těchto balkonů došlo v několika případech k porušení asfaltové hydroizolace, nebo k zacpání odtokového potrubí a následně přetečení hydroizolační vrstvy horem.

 

STŘECHA

Ve třech případech byla hlášena závada na těsnosti střešní krytiny. Závada se obvykle nalézala v okolí střešních vpustí.
Byty v podstřešních prostorách se nejčastěji potýkají se zatékáním vody zkondenzované v domcích stoupaček umístěných na střechách. Odvětrání stoupaček je v 90% domků nedostačující. Některé domky tak následkem mrznutí kondenzátu roztrhal mráz. Z jiných zatéká kondenzát do bytů. U havarijních stavů byly v roce 2013 provedeny opravy a odvětrání vyvedeno mimo domky stoupaček. V roce 2014 je v plánu postupná kontrola a preventivní oprava odvětrání ostatních domků. V rámci oprav je třeba zkontrolovat a opravit zafixování větracích a montážních mříží domků.
Střecha domu také potřebuje plošnou kontrolu oplechování atik, jež v některých případech již v silném větru odlétalo. Oplechování je na atikách jen zavěšeno a fixováno štěrkovým obsypem. Jak obsyp sesedá, některé plechy jsou volné. Lze řešit přesunem obsypů z méně zatížených ploch.
Zde je třeba brát v úvahu hrozící možnost pádu uvolněných plechů či mříží dolů ze střech.

 

OSTATNÍ

Došlo k propadu terénu na předzahrádce o rozměru cca 0,75m3. Bylo zjištěno, že pod terénem byla ponechána dřevěná konstrukce, jež po letech shnila a propadla se. Naštěstí bez následků.
Bylo hlášeno intenzivní zatékání vody skrz tři byty nad sebou. Následně proběhla kontrola střechy, kanalizace, vodovodu a topení, vše bez zjevného výsledku. Nakonec po vybourání otvorů ve dvou bytech byla zjištěna závada na automatických odvzdušňovacích ventilech cirkulace TUV. Problém je v tom, že tyto ventily se nacházejí ve všech podstřešních bytech a není k nim přístup žádným revizním otvorem. V rámci jakýchkoliv oprav koupelen dotčených bytů doporučujeme revizní dvířka na potřebné místo namontovat a AOV vyměnit za nové.

V bytech umístěných u konců okruhu cirkulace TUV dochází k problémům s „rezavou“ teplou vodou. Problém na stoupačce bloku L1 byl snad již odstraněn doregulováním cirkulace TUV. Bylo by ale vhodné celou cirkulaci podrobit průzkumu a seřízení. Současné nastavení regulace je nevhodné i z hlediska zbytečných ztrát na tepelné energii.

Často také docházelo k zatékání vody do bytů z porouchaných místních rozvodů topné vody v bytech. Část rozvodu TV v bytech je provedena z ocelových fitinek a jednoduchých odvzdušňovacích ventilů. Tyto jsou zkorodované, v některých případech netěsní nebo dokonce praskají. 

 

FOTOGRAFIE ZÁVAD:

ODTRHANÉ MŘÍZKY, ROZTRHANÉ ZDIVO

Odtrhané mřížky, roztrhané zdivo

KONDENZACE VODNÍCH PAR

Kondenzace vodních par

ODTRHANÁ DLAŽBA

Odtrhaná dlažba

PRŮSAK VODY BALKONEM

Průsak vody balkonem

PRŮSAK VODY Z BALKONU DO BYTU

Průsak z balkonu do bytu

PROTEČENÍ STŘECHY

Protečení střechy

DALŠÍ PROTEČENÍ STŘECHY

Protečení střechy

PRASKLÉ TOPENÍ

Prasklé topení

Magistrát hlavního města Prahy 27.1.2014 zamítl odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby.

S rozhodnutím se můžete seznámit zde.

Další potenciální kroky bude výbor diskutovat na nadcházející schůzi výboru SVJ.

Výbor SVJ, 3.2.2014

Související články:

Prodloužení tramvajové trati – Odvolání
Prodloužení tramvajové trati – Rozhodnutí o umístění stavby
Prodloužení tramvajové trati – Námitky Výboru SVJ
Prodloužení tramvajové trati – veřejné ústní jednání 24. května 2013

 

SVJ podalo návrh na zahájení řízení o žalobě proti rozhodnutí Magistrátu.

S dokumentem se můžete seznámit zde.

Další potenciální kroky bude výbor diskutovat na nadcházející schůzi výboru SVJ.

Výbor SVJ, 10.3.2014

Související články:

Prodloužení tramvajové trati - Zamítnutí odvolání
Prodloužení tramvajové trati – Odvolání
Prodloužení tramvajové trati – Rozhodnutí o umístění stavby
Prodloužení tramvajové trati – Námitky Výboru SVJ
Prodloužení tramvajové trati – veřejné ústní jednání 24. května 2013

 

Vážení vlastníci a obyvatelé,

oznamujeme Vám, že od 16.12.2013 nastupuje na náš objekt nová bezpečností agentura ARGUS. Spolupráce s firmou I.B.S.A. byla z důvodu nespokojenosti ukončena.

Prosím  uložte si nové telefonní číslo na služebnu: 778 449 915 (nonstop).

Děkujeme za pochopení

Výbor SVJ

Na Shromáždění vlastníků 2013 se objevily stížnosti na narůstající hlučnost tramvají při průjezdu tramvajovou smyčkou Sídliště Barrandov. Vzhledem k tomu, že DPP hlučnost smyčky dlouhodobě neřeší s odvoláním na to, že stížnosti jsou naprosto ojedinělé, neváhejte prosím využít odkaz na stránkách DPP http://www.dpp.cz/kontakty/podnet/ (téma ostatní).

Výbor SVJ

Zde se seznamte s nabídkou řešení začipování objektu od firmy SAITECH.

Joomla Templates - by Joomlage.com