Na 24. května 2013 nařídil stavební úřad Městské části Praha 5 veřejné ústní jednání o žádosti Dopravního podniku hl.m. Praha, a.s. o umístění stavby tramvajové trati označené „Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec“. Jednání se bude konat od 10.00 hodin na Úřadě Městské části Praha 5, odboru stavební úřad, nám. 14. října č. 4, 3. patro, zasedací místnost.

Naše společenství vlastníků, jakož i vlastníci jednotlivých jednotek, jsou účastníci územního řízení a mohou v něm uplatnit své námitky, připomínky a důkazy, a to nejpozději při nařízeném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 601 stavebního úřadu ve dnech pondělí od 10.00 do 18.00 a středa od 8.00 do 16.00 hodin.

Výbor má k dispozici fotokopii textové části podkladů, ze kterých zejména vyplývá, že prodloužení tramvajové trati má být řešeno jako klasická železnice, tj. na betonových pražcích ve štěrkovém loži, na severní straně našeho domu, a to bez jakýchkoliv technických protihlukových opatření. Kolejiště nebude zatravněno. Rychlost tramvají má být v úseku podél severní strany našeho domu omezena na max. 30 km/h, při které mají být údajně dodrženy horní hlukové limity. Trať nebude oplocena jako mezi zastávkami Sídliště Barrandov a Poliklinika Barrandov. Stožáry vedení budou klasické, ne jako do zastávky Sídliště Barrandov. Rovněž bude zasaženo do ulice Werichova, a to tak, že bude jen jednosměrná s tím, že druhý směr bude přeložen na severní stranu kolejiště s přejezdy opatřenými semafory. Výstavba se předpokládá v průběhu roku 2014.

Více k projektu zde.

Marek Švehlík, za výbor SVJ

Joomla Templates - by Joomlage.com