Seznamte se s námitkami SVJ k územnímu řízení ke stavbě Výhledy Barrandov. Více o projektu se dozvíte na stránkách developera.

Ve věci řízení o umístění stavby – Bytového domu „Výhledy Barrandov“ - příslušný úředník sdělil zástupci SVJ, že řízení bude přerušeno do doby vydaní pravomocného rozhodnutí ve věci stavby tramvajové trati. Toto vyjádření se jeví jako rozporné s právním názorem magistrátu, přičemž nyní očekáváme písemné odůvodnění rozhodnutí za účelem podrobnějšího posouzení.
 
Další vývoj bude monitorován a případný progres publikován na webu KBIII.

Výbor SVJ

 

Seznamte se s odvoláním proti rozhodnutí o umístění stavby. Odvolání bylo podáno 20.6.2013 na Úřad MČP5.

S dokumentem se můžete seznámit zde.

Za SVJ KBIII připravil Mgr. Švehlík.

Výbor SVJ

 

6.6.2013 bylo na úřední desce MČP5 publikováno Rozhodnutí o umístění stavby - Prodloužení tramvajové trati do Slivence.

S dokumentem se můžete seznámit zde.

Za SVJ KBIII připravuje odvolání Mgr. Švehlík.

Výbor SVJ

 

Neváhejte se prosím připojit k námitkám proti umístění stavby tramvajové trati, které za Výbor SVJ připravil Mgr. Švehlík.

Text si stáhněte zde (docx) či zde (pdf).

Námitky musí být doručeny na Úřad MČP5 poštou do 23.5.2013, případně osobně podané při ústním jednání 24. května 2013 v 10:00 na Úřadě Městské části Praha 5, odboru stavební úřad, nám. 14. října č. 4, 3. patro, zasedací místnost.

Je nám líto, že je to takto narychlo, ale začali jsme konat okamžitě, jakmile jsme se o připravovaném jednání dozvěděli.

Výbor SVJ

 

Na 24. května 2013 nařídil stavební úřad Městské části Praha 5 veřejné ústní jednání o žádosti Dopravního podniku hl.m. Praha, a.s. o umístění stavby tramvajové trati označené „Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec“. Jednání se bude konat od 10.00 hodin na Úřadě Městské části Praha 5, odboru stavební úřad, nám. 14. října č. 4, 3. patro, zasedací místnost.

Naše společenství vlastníků, jakož i vlastníci jednotlivých jednotek, jsou účastníci územního řízení a mohou v něm uplatnit své námitky, připomínky a důkazy, a to nejpozději při nařízeném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 601 stavebního úřadu ve dnech pondělí od 10.00 do 18.00 a středa od 8.00 do 16.00 hodin.

Výbor má k dispozici fotokopii textové části podkladů, ze kterých zejména vyplývá, že prodloužení tramvajové trati má být řešeno jako klasická železnice, tj. na betonových pražcích ve štěrkovém loži, na severní straně našeho domu, a to bez jakýchkoliv technických protihlukových opatření. Kolejiště nebude zatravněno. Rychlost tramvají má být v úseku podél severní strany našeho domu omezena na max. 30 km/h, při které mají být údajně dodrženy horní hlukové limity. Trať nebude oplocena jako mezi zastávkami Sídliště Barrandov a Poliklinika Barrandov. Stožáry vedení budou klasické, ne jako do zastávky Sídliště Barrandov. Rovněž bude zasaženo do ulice Werichova, a to tak, že bude jen jednosměrná s tím, že druhý směr bude přeložen na severní stranu kolejiště s přejezdy opatřenými semafory. Výstavba se předpokládá v průběhu roku 2014.

Více k projektu zde.

Marek Švehlík, za výbor SVJ

Seznamte se s výsledkem ankety k instalaci nových rozvodů TV a internetu zde.
 
Děkujeme za vyplnění ankety i vaše podněty v diskuzi na Facebooku.
 
Výbor SVJ

Výbor SVJ byl osloven zástupcem společnosti Cznet a obdržel zajímavou alternativu k nabídce společnosti A1M.Cznet

Detaily nabídky Cznet naleznete zde. 

Výbor SVJ

-----------------------------------

Ve dnech 25.3. - 10.4.2013 proběhla elektronická anketa k potenciálnímu umístění konkurenčních rozvodů stávajícímu poskytovateli UPC. Výsledek ankety včetně komentářů obyvatel KBIII naleznete zde.

Zástupce společnosti Alcom security na schůzi výboru SVJ 13.3.2013 prezentoval nabídku zabezpečení domu (kamerový systém v garážích a čipový systém u vchodů do domu).

Detaily k technickému řešení včetně aktuální cenové nabídky naleznete zde.

Výbor SVJ

ZA1Mástupce společnosti A1M na schůzi výboru SVJ 5.2.2013 informoval zúčastněné o záměru instalace moderní optické sítě v lokalitě Barrandov (rok 2013/2014). Výbor byl seznámen s nabídkou služeb (internet, TV a služba telefonie) za předpokladu instalace vnitřních rozvodů společnosti A1M v objektu KBIII - rozvody by byly realizovány na náklady A1M do všech pater KBIII. Detaily k technickému řešení včetně aktuální nabídky služeb naleznete zde. Ukázku vedení lišt v chodbách naleznete zde.

Nabídka služeb a ceník platný od 1.3.2013 je zde.

Výbor vítá možnost vzniku konkurenčního prostředí v oblasti poskytování služeb TV a internetu. O případném využití nabídky budeme se zástupcem A1M nadále jednat (je nutné nejdříve zmapovat technické a právní podmínky instalace rozvodů).

Výbor SVJ

----------------------------------------------------

K potenciální instalaci strukturované kabeláže byla ve dnech 25.3. - 7.4.2013 uspořádána elektronická anketa. Výsledek ankety včetně komentářů obyvatel KBIII naleznete zde.

Od 7.2.2013 je aktualizován anténní příjem KBIII - nově můžete naladit Multiplex 4 (ČT 1 HD, Nova HD, Fanda, TV Pohoda, Inzert TV, Smíchov /kanál č. 27/ a Prima Zoom /kanál č. 25/). Od 22.2.2013 bude v rámci Multiplexu 4 vysílat TV Telka.

Výbor KBIII

Vážení vlastníci a obyvatelé KBIII,

v pátek 14. 12. 2012 a v pondělí 17. 12. 2012 budeme pro vás zajišťovat strojní celoplošný úklid garážové haly. V těchto termínech Vás žádáme o uvolnění garážových stání.

Pokud nebude některé z garážových stání uvolněno, nebude na něm úklid proveden, což však nebude důvodem k reklamaci poskytnuté služby.

  • 14.12.2012 od 8.00 do 18.00 hod – velká garáž
  • 17.12.2012 od 8.00 do 15.00 hod – malá garáž

Děkujeme za pochopení a uvolnění parkovacích míst.

Výbor SVJ & Správce KBIII

Seznamte se s výsledkem ankety spokojenosti s úklidem objektu KBIII zde.

Vzhledem k probíhajícímu soudnímu sporu a nejistému právnímu rámci ve věci publikování jmen dlužníků se Výbor SVJ rozhodl zveřejňování jmen dlužníků v zaheslované sekci webu KBIII pozastavit.

Výbor SVJ, 13.8.1212

Vážení vlastníci bytových jednotek,

protože jsou na mnoha místech našeho domu - zejména pod balkóny - patrné stopy po zatékající vodě, naléhavě Vás žádáme, abyste zkontrolovali omítky, podlahy i stropy Vašich balkónů, a pokud zjistíte stopy vlhkosti (odpadnutá omítka, vodní „mapy“ atd.), nahlaste prosím tuto reklamaci neprodleně reklamačnímu oddělení Finepu, p. Šulista, tel.: 724 878 921, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , adresa: Finep Garanční a.s., Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1.

Totéž prosíme u koroze kovových prvků – balkónové příčky, oplocení předzahrádek atd.

Upozorňujeme, že záruční lhůta se blíží ke konci a co neuplatníme včas, budeme muset opravovat z vlastních finančních prostředků z Fondu oprav.

Konec záruční doby je 14.7.2008.

Výbor SVJ, 30.6.2008

15.července 2008 končí záruka na společné prostory!

Správce ve spolupráci s výborem provede soupis vad. Je vítáno každé upozornění ze strany vlastníků.

Záruka k bytovým jednotkám končí 3 roky od dřívější události z převzetí bytu nebo ze zápisu do katastru nemovitostí. U valné většiny bytových jednotek dojde k vypršení záruky v létě 2008.

Správa objektu, Výbor KBIII

20.1.2007 

Výbor KB III žádá majitele i uživatele bytových jednotek aby:

  • nenechávali na chodbách obuv (množí se krádeže)
  • odstranili z chodeb skříňky a jiné předměty (toto ztěžuje úklid a láká zloděje)
  • dodržovali zákaz kouření ve společných prostorách a neodhazovali nedopalky  v prostorách domu i před vstupy do bytových sekcí
  • dodržovali dobu  grilování maximálně do 21.00 hod a dbali na to, aby zplodiny z grilování neobtěžovaly okolní uživatele
  • při venkovních sezeních dodržovali bezpodmínečně noční klid po 22.00 hodině

Výbor KB III, Správa objektu

Některé byty mají výtokový  ventil – kohout – pro zalévání trávníků. V zimním období (venkovní teplota pod +10 C a méně)  je nutné tento ventil vypustit a nechat vodu vytéci z potrubí, jinak by mohlo dojít k zamrznutí a poškození potrubí. Postup je popsán v příručce uživatele bytu.

Správa objektu, 13.11.2007

Protože vozidla parkující na ploše pro požární techniku v ulici Kováříkova porušují zákaz vjezdu, dostala strážní služba pokyn volat Městskou Policii ke každému parkujícímu vozidlu, ketré se bude na ploše pro požární techniku nacházet.

Výbor KBIII, 13.11.2007

Joomla Templates - by Joomlage.com