Objekt Kaskád Barrandov III (dále KBIII) je stavbou zakomponovanou do souboru tří komplexových domů Kaskády Barrandov I, II a III. Kaskády jsou umístěny jako samostatný urbanistický celek na západ od starého barrandovského sídliště, západně od Wassermannovy ulice v Praze 5. Dům KBIII je třetím obytným blokem severně od domů KB I a KBII.

Bytový komplex KBIII tvoří tři dvory se čtyřmi bytovými domy orientovanými severojižním směrem. Tyto domy jsou rovnoběžné a je mezi nimi vzdálenost 34,6 metru. Podélné bytové domy mají koncové dominanty. V nadzemní části jsou objekty čtyřpodlažní, páté podlaží je ustupující. Věže mají šest podlaží. Na severním a jižním konci jsou átria mezi domy vymezena dvoupodlažními domy, které prostory átrií uzavírají. Podél domu (po obvodu i ve vnitroblocích) navrhl projektant předzahrádky, na severní straně objektu pak umístil komerční plochy.

Celý areál KBI - KBIII, je velmi dobře komunikačně dostupný. Přímo sousedí s konečnou stanicí tramvaje "Sídliště Barrandov" a autobusovou zastávkou "Pražská čtvrť". Automobilová doprava navazuje na Barrandovskou spojku.

celý článek ...

Joomla Templates - by Joomlage.com