Zápisy ze schůzí výboru SVJ

Schůze výboru SVJ se konají zpravidla jednou do měsíce za účasti všech členů výboru, správce a případně přizvaných hostů z řad vlastníků jednotek či dodavatelských firem. Z každé schůze výboru SVJ je pořizován zápis, který je po odsouhlasení členy výboru publikován na webu SVJ.

Joomla Templates - by Joomlage.com