Výbor Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III, se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, PSČ 15200, IČ 27441881, reg. u Městského soudu v Praze pod sp.zn. S 6578 (dále jen „společenství“), zajistil na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků ze dne 10. 11. 2014 instalaci kamerového systému, který zaznamenává obrazem osobní údaje osob pohybujících se v garážových halách v 1. a 2. PP bytového domu č.p. 1145 v k.ú. Hlubočepy (dále jen „bytový dům“).

ÚOOÚ vydal dne 29. dubna 2015 pod sp.zn. REG-2814/07 na základě oznámení společenství osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů.

Kamerový systém bude zprovozněn od 11. 8. 2015.

Správcem osobních údajů je společenství.

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely:

  • ochrany majetku,
  • ochrany života a zdraví,
  • prevence před vandalismem,
  • zamezení vstupu nežádoucích osob.

Osobní údaje budou zaznamenávány kamerovým systémem, který je tvořen stacionárními IP kamerami a dalším hardwarem a softwarem nutným k provozování kamerového systému, a to včetně monitoru v místnosti ostrahy. Záznamy budou Kamerovým systémem ukládány po dobu 7 dnů od jejich pořízení. K záznamům kamerového systému mají přístup oprávněné osoby určené výborem společenství, a to včetně ostrahy a správce kamerového systému.  

Subjekty osobních údajů mají práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

Každý obyvatel bytového domu, který má důvodně za to, že záznamy kamerového systému jsou nezbytné pro řešení jeho škodních událostí na životě, zdraví a majetku, se může obrátit na ostrahu bytového domu nebo na výbor společenství.

V Praze dne 3. srpna 2015

výbor společenství 

Joomla Templates - by Joomlage.com